POLITYKA PRYWATNOŚCIW naszej działalności dużą wagę przykładamy do ochrony prywatności i danych osobowych. Ww. dane przetwarzamy zgodnie z prawem, w tym rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”).

Dane osobowe przetwarzamy wyłącznie w celach, które zostały wcześniej zdefiniowane i podane do wiadomości osób, których dotyczą. Zapewniamy, że przetwarzane przez nas dane są poprawne i aktualne. Dane osobowe, które nie są niezbędne do celów, dla których były przetwarzane lub są nieprawidłowe, usuwamy. Zapewniamy także właściwe środki ochrony przetwarzanych danych osobowych, w tym chronimy je przed nieuprawnionym dostępem.

Z wyjątkiem opisanych poniżej plików cookies, podczas odwiedzania strony internetowej www.tiavella.pl nie są gromadzone żadne dane osobowe.

Administrator i kontakt z Administratorem

Administratorem Twoich danych osobowych jest G.L. Pharma Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 61/313, 01-031 Warszawa, posiadająca numer identyfikacji podatkowej (NIP): 5272946604, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000877238. Możesz się z nami skontaktować:
 1. listownie na adres: G.L. Pharma Poland Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 61/313, 01-031 Warszawa;
 2. telefonicznie na numery: +48 22 636 52 23 lub +48 22 636 53 02;
 3. za pomocą poczty elektronicznej na adres: biuro@gl-pharma.pl.
Jeśli masz pytania dotyczące sposobu lub zakresu przetwarzania Twoich danych osobowych w ramach naszej działalności, albo przysługujących Ci w związku z tym praw, możesz się skontaktować z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych:
 1. listownie na adres G.L. Pharma Poland Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 61/313, 01-031 Warszawa (z dopiskiem „IOD”);
 2. telefonicznie na numer: +48 535 443 338;
 3. za pomocą poczty elektronicznej na adres: rodo@gl-pharma.pl.
W jaki sposób uzyskujemy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe uzyskujemy bezpośrednio od Ciebie, podczas prowadzenia z nami korespondencji.

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia z Tobą korespondencji, jej archiwizowania albo rozpatrywania skarg, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych). Na tej podstawie możemy przetwarzać dane osobowe podane przez Ciebie w kierowanej do nas korespondencji, jak np. imię, nazwisko, adres e-mail lub numer telefonu, które będziemy przetwarzać do czasu ustania potrzeby kontaktu z Tobą, nie dłużej niż przez trzy miesiące od czasu ustania tego kontaktu. We wszystkich innych przypadkach, tj., gdy dane osobowe są zbierane w innym celu, na innej podstawie albo zbieramy dane w innym zakresie i w związku z tym przetwarzamy je przez inny czas, ww. informacje określamy w stosownych klauzulach informacyjnych, które przedstawiamy przy okazji zbierania danych.

Nasze obowiązki

Przekazane nam dane osobowe zachowujemy w poufności i zabezpieczamy przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

Nie profilujemy przekazanych nam danych osobowych ani nie przetwarzamy ich w sposób zautomatyzowany.

Komu możemy przekazać Twoje dane?

Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być nasi pracownicy lub współpracownicy, czyli osoby, z którymi na co dzień współpracujemy, a także nasi dostawcy usług, czyli podmioty, z których usług korzystamy przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych, np. dostawcy usług teleinformatycznych.

Ponadto, odbiorcami Twoich danych mogą być inne podmioty, które przetwarzają te dane w naszym imieniu na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, instytucje uprawnione do kontroli naszej działalności lub podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów.

Twoje prawa w związku z przetwarzaniem danych

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, przysługują Ci następujące prawa:
 1. dostępu do dotyczących Cię danych osobowych, ich sprostowania (poprawienia), uzupełnienia, jeżeli są niekompletne, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 3. wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) skargi na Administratora, jeżeli uważasz, że przetwarzanie danych narusza przepisy prawa;
 4. w przypadku, gdy przetwarzanie danych następuje na podstawie Twojej zgody, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, przy czym cofnięcie tej zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano wcześniej.

Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne.

Polityka cookies

Serwis www.tiavella.pl wykorzystuje pliki cookies.

Pliki cookies („ciasteczka”) to niewielkie informacje w postaci danych informatycznych, które są zapisywane przez serwer w Twojej przeglądarce internetowej podczas użytkowania strony internetowej i mogą być następnie odczytane przez serwer przy ponownym połączeniu z tą stroną.

Wykorzystujemy dwa rodzaje plików cookies: tymczasowe i stałe.

Tymczasowe pliki cookies są przechowywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, smartfonu lub innego urządzenia, za pomocą którego łączysz się z Internetem i korzystasz z naszej strony internetowej) do czasu opuszczenia naszej strony i służą głównie utrzymaniu sesji, zapewniają prawidłowe działanie niektórych aplikacji oraz wyświetlanie zawartości strony.

Stałe pliki cookies są wykorzystywane w celu dostosowania naszej strony do Twoich preferencji i są przechowywane w pamięci Twojego urządzenia przez określony czas albo do czasu ich usunięcia.

Pliki cookies strony trzeciej

Serwis www.tiavella.pl korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. („Google”). Google Analytics używa plików cookies umieszczanych na Twoim komputerze (smartfonie lub innym urządzeniu, za pomocą którego łączysz się z Internetem i korzystasz z naszej strony internetowej), aby pomóc przeanalizować sposób korzystania z naszego serwisu przez jego użytkowników, stale ulepszać go i dostosowywać do potrzeb użytkowników. Podczas korzystania z naszego serwisu są zbierane i rejestrowane następujące dane:

 • wyświetlenia strony;
 • zachowanie podczas użytkowania (czas użytkowania, kliknięcia, prędkość przewijania, itp.);
 • przybliżone dane o lokalizacji;
 • z jakiej strony rozpoczęto Twoją wizytę w naszym serwisie;
 • informacje o używanej przeglądarce internetowej, używanym urządzeniu końcowym, dostawcy Internetu;
 • adres IP w formie skróconej (brak możliwości jednoznacznej identyfikacji).

Informacje generowane przez pliki cookies dotyczące korzystania ze strony internetowej, która używa tych plików, są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. USA nie posiadają takiego samego poziomu ochrony danych jak obowiązujący w Unii Europejskiej. Google Analytics umożliwia jednak anonimizację IP, co oznacza, że Google zmniejszy wcześniej Twój adres IP w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stronami porozumienia o EOG. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony. Uzyskane w ten sposób informacje są wykorzystywane do oceny sposobu korzystania z serwisu przez użytkowników czy pomiaru interakcji użytkownika ze stroną internetową. Adres IP przesłany przez Twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics nie jest łączony z żadnymi innymi danymi używanymi w ramach usług świadczonych przez Google.

Możesz uniemożliwić Google zbieranie danych generowanych przez pliki cookies i odnoszących się do korzystania z naszego serwisu (w tym adresu IP) oraz przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

Rezygnacja z plików cookies zapobiega przyszłemu gromadzeniu danych podczas odwiedzania naszego serwisu.

Więcej informacji na temat warunków użytkowania i ochrony danych znajdziesz na stronie https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/pl/ lub https://policies.google.com/?hl=pl

Zebrane dane dotyczące użytkowników są automatycznie usuwane po 14 miesiącach.

Jak wyłączyć obsługę plików cookies w przeglądarkach?

Standardowo przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają możliwość umieszczania plików cookies na Twoim urządzeniu. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies, w tym całkowicie wyłączyć obsługę plików cookies, za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.

 • Przeglądarka Chrome
 • Przeglądarka Safari
 • Przeglądarka Microsoft Edge
 • Przeglądarka Firefox
 • Przeglądarka Opera

W przypadku ograniczenia lub wyłączenia stosowania plików cookies, niektóre funkcje serwisu www.tiavella.pl mogą nie działać poprawnie.
PL/TV/01/2023/007
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
up